Kroměříž

Husovo náměstí 229, 767 01 Kroměříž

Středisko výchovné péče

mobil: 732 572 287, email: svp.km@volny.cz

Středisko výchovné péče Kroměříž

Středisko výchovné péče v Kroměříži
Husovo náměstí 229

Pověřenec pro ochranu
osobních udajů

 

Dr. Ing. Luboš Sychra
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12, Praha 1
Telefon: +420 234 814 303
e-mail: gdpr@msmt.cz
http://www.msmt.cz/ministerstvo/lubos-sychra

 

 zpracování osobních údajů

 

Dokument ve formátu PDF lze stáhnout zde:
Základní informace o zpracování osobních údajů

 

Psychoterapeutická pomoc
dětem, mládeži i rodičům

  • S problémy ve vzájemných vztazích
  • V případech poruch chování
  • Při výskytu šikanování mezi dětmi
  • Při výskytu asociálních projevů u dětí a mládeže u dětí a mládeže
  • Při výskytu psychických obtíží a osobnostních problémů u dětí

Více o psychoterapeutické pomoci...

Preventivní programy

Preventivní programy pro školy

Středisko nabízí školám programy prevence sociálně patologických jevů:

Preventivní program proti šikanování.

Mapování vztahů ve třídě se zaměřením na pomoc při výskytu šikany ve školní třídě.

Bezpečné užívání internetu.

V případě zájmu školy o kterýkoliv z uvedených programů můžete kontaktovat Středisko výchovné péče k upřesnění termínu jeho konání. Všechny programy jsou realizovány bezplatně.

 

Více o programech prevence...

Videotrénink interakcí

Jedná se o využití videokamery za účelem posílení pozitivních prvků v komunikaci rodič - dítě nebo učitel - žák.

 

Více informací o videotréninku...

Diagnosticko-intervenční program

Mapování vztahů ve třídě se zaměřením na pomoc při výskytu sociálně patologických jevů ve školním kolektivu.

 

 

Více o diagnosticko intervenčním programu...

Z historie SVP v Kroměříži

 

Slavnostní otevření SVP 1997 Slavnostní otevření SVP 1997 - sál Slavnostní otevření SVP Kroměříž Slavnostní otevření SVP v Kroměříži 1997

 

Slavnostní otevření SVP v Kroměříži v roce 1997.

 

Více fotografií z otevření SVP

• Středisko výchovné péče •