Kroměříž

Husovo náměstí 229, 767 01 Kroměříž

Středisko výchovné péče

mobil: 732 572 287, email: svp.km@volny.cz

Preventivní programy

Preventivní programy pro školy

Středisko nabízí školám programy prevence sociálně patologických jevů:

  • Preventivní program proti šikanování
  • Mapování vztahů ve třídě se zaměřením na pomoc při výskytu šikany ve školní třídě
  • Bezpečné užívání internetu

V případě zájmu školy o kterýkoliv z uvedených programů můžete kontaktovat Středisko výchovné péče k upřesnění termínu jeho konání. Všechny programy jsou realizovány bezplatně.

Osvětové besedy se zaměřením na prevenci
sociálně patologických jevů ve školním kolektivu

Program realizujeme pro 6. – 9. ročníky ZŠ, dle potřeby lze uskutečnit i v nižších ročnících.

1. Základní informativní program o šikaně

Tento program se zaměřuje na charakteristiku šikany a vymezení základních pojmů (druhy šikany, agresor, oběť, prostředí, jak se bránit šikaně.).

Délka trvání: 1 vyučovací hodina

2. Problematika rasismu a xenofobie

Program podporuje výchovu k toleranci a snášenlivosti.

Délka trvání: 1 vyučovací hodina

3. Bezpečné užívání internetu

Program je zaměřený na seznámení s pravidly bezpečného užívání internetu.

Délka trvání : 1 vyučovací hodina.

V případě zájmu:

Kontaktujte Středisko výchovné péče pro děti a mládež na čísle 573 333 333.

• Středisko výchovné péče •