Kroměříž

Husovo náměstí 229, 767 01 Kroměříž

Středisko výchovné péče

mobil: 732 572 287, email: svp.km@volny.cz

Videotrénink interakcí

Použití videokamery

Jedná se o využití videokamery za účelem posílení pozitivních prvků v komunikaci mezi rodiči a dětmi nebo mezi učitelem a žákem. Tato metoda je již téměř 20 let úspěšně užívaná v Holandsku. Zájemcům o tuto metodu na požádání sdělíme bližší informace a umožníme shlédnutí úvodní informativní videokazety.

Videokamera

Jak práce pomocí VTI vypadá

VTI trenér/terapeut natáčí pomocí videokamery běžnou situaci – v rodině, ve škole apod. Poté provede rozbor nahrávky (interakční analýzu) a vybírá z ní momenty nebo sekvence, kdy se komunikace daří nebo takové momenty, které vytvářejí významný rozdíl oproti původnímu pohledu klienta na komunikaci nebo na problém. Ty pak při další návštěvě v rodině (ve škole apod.) ukazuje a hovoří o nich společně s klienty. Klientem je vždy osoba, se kterou byly předem domluveny cíle spolupráce a která je v dané komunikaci angažovaným účastníkem.

Více o metodě VTI...

• Středisko výchovné péče •